HISTORIE RANČE

Jak jsem v úvodu psala, náš ranč v roce 2005 oslavil desáté výročí svého založení. Náš chov začal ještě o něco dříve, v roce 1994 jsme nakoupili první chovné koně od pana Kohuta z Kohoutova. Jednalo se o tři klisny, jednoho hřebce a hříbě. Tito koně byli jako první zástupci plemene Appaloosa přivezeni do republiky. Dvě z těchto klisen máme do dnes, jedna bohužel zemřela. Za zvláštní zmínku, stojí hřebec z této skupiny DREST TO IMPRES. I když už není v našem vlastnictví, zůstane navždy naším hřebcem číslo jedna. Působil v našem chovu deset let, a byl to bez nadsázky náš učitel. Doufám, že stejné služby poskytne i jeho nové majitelce a naší kamarádce Evě Zuzjakové.
Dalším mezníkem byl nákup pěti Paint horse klisen a hřebce. Po užším výběru jsme si ponechali tři. Hřebec se jmenoval SKIPS DIABLO BAR, působil u nás čtyři roky, za které prokázal svoje kvality jak v plemenitbě tak pod sedlem. Účastnil se několika závodů pořádaných u nás na ranči i jinde. Časem jsme všechny Paint horse klisny prodali a nechali si pouze jednoho hřebce DALLAS HILL BAR, který byl nakonec v roce 2005 vykastrován.
Velká změna nastala přibližně v roce 1998. Při pořádání závodů jsme si oblíbili disciplíny s dobytkem z toho nejvíce disciplínu cutting. To rozhodlo o našem dalším zaměření. Krátce na to jsme importovali našeho současného hřebce IMA DOCS CLARK a klisnu DOC MISS SAN TARI. Další přibyla SWEET BABY DOC. Od našeho dobrého kamaráda jsme získali do pronájmu hřebce COLONEL GOLDEN BAR.
Doufáme, že přes finanční, časovou i tréninkovou náročnost této disciplíny se nám podaří prezentovat náš chov i na kolbištích.
To je o důležitých meznících našeho chovu asi vše.
Ještě se musím zmínit o lidech. Do této historie se jich zapsalo mnoho, proto je nebudu zvlášť jmenovat, až na jednoho. Byla to Martina K., která zde působila od počátku a nepřetržitě plných sedm let. Věřím, že se jí nyní plní její sny a přání, když vytrvale pomáhala plnit ty naše.
Ostatním moc a moc děkujeme.
Na závěr vás chci upozornit, že zde jmenované i nejmenované koně a část námi odchovaných hříbat najdete v galerii.